Bedrijfsethiek en naleving van de regelgeving zijn al vele jaren een belangrijk aandachtspunt voor Eiffage.
In overeenstemming met de waarden van de Groep, waarbij een voorbeeldfunctie vervullen op de eerste plaats staat, en in een context van toenemende nationale en Europese regelgeving inzake corruptiebestrijding en waakzaamheidsplicht, heeft Eiffage een compliancesysteem ingevoerd dat gebaseerd is op de volgende hoofdinstrumenten:

  • Een Gedragscode waarin de gedragsregels inzake bedrijfsethiek worden uiteengezet
  • Een opleidingsprogramma voor de meest betrokken medewerkers (bijv. managers, medewerkers met directe commerciële banden met klanten),
  • Een klokkenluidersmeldpunt dat elke werknemer van Eiffage en al zijn belanghebbenden (zoals zijn medecontractanten, onderaannemers en hun respectievelijk personeel) in staat stelt om op verantwoorde wijze, te goeder trouw melding en zonder financiële vergoeding melding te maken van
    • elke situatie die in strijd lijkt te zijn met de Gedragscode of de waarden van Eiffage (bijvoorbeeld corruptie of beïnvloeding)
    • informatie over een misdrijf of overtreding, een inbreuk of een poging tot verhulling van een inbreuk op een nationale, Europese of internationale verplichting
    • een bedreiging van of schade aan het algemeen belang “zorgplicht” (mensenrechten & fundamentele vrijheden, gezondheid & veiligheid, milieu).

Meldingen kunnen, op naam of anoniem, worden gemaakt via het meertalige platform “integrity line Eiffage”, dat toegankelijk is in alle landen waar de Groep vestigingen heeft, vanaf een computer of een smartphone via de URL https://eiffage.integrityline.org/

Ze worden beheerd door de manager van het klokkenluidersmeldpunt van de Groep, of de manager van het lokale klokkenluidersmeldpunt.

Het klokkenluidersmeldpunt van Eiffage zorgt ervoor dat meldingen snel in behandeling worden genomen en dat deze nauwgezet worden opgevolgd (schriftelijke ontvangstbevestiging binnen 7 dagen, uitvoering van onderzoek, treffen van corrigerende maatregelen en afsluiting van het dossier), dat er beschermende maatregelen worden aangenomen en dat meldingen in alle vertrouwelijkheid worden behandeld.
Deze instrumenten worden regelmatig aangepast aan de regelgeving die van toepassing is op de activiteiten van de Groep wereldwijd.

NB: Als u een leverancier van Eiffage bent, verzoeken wij u het platform “integrity line Eiffage” niet te gebruiken voor vragen i.v.m. de betaling van facturen, maar hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met uw contactpersoon binnen de Groep.