Contactformulier

Laat ons uw wensen en vragen weten door het onderstaande formulier in te vullen. Alvast bedankt voor uw interesse in Luxys en haar productengamma!

    LUXYS verzamelt en verwerkt uw gegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Velden gemarkeerd met een asterisk [*] zijn verplicht, anders wordt uw verzoek niet in aanmerking genomen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben, dat u kunt uitoefenen onder de voorwaarden die in het privacybeleid zijn vastgelegd.

    ONZE LOCATIE

    Een vestiging in Luxemburg

    De hoofdzetel van LUXYS S.A. bevindt zich in Luxemburg.

    Hoofdzetel in Luxemburg